Έλεγχος Γνησιότητας των GPS Tracker της Coban

Προκειμένου να διαπιστώσετε εάν ένα GPS Tracker είναι της εταιρείας Coban, επισκεφθείτε την σελίδα   http://www.gpstrackerxy.com/default.aspx   και στο πεδίο search “Please input IMEI to verify” γράψτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής (IMEI).

Εάν είναι της Coban θα σας δώσει την ημερομηνία παραγωγής ή θα σας αναφέρει ότι ήδη έχει γίνει εγγραφή και χρησιμοποιείται. Διαφορετικά θα πάρετε ένα μήνυμα IMEI INVALIDATION! (IMEI ΑΚΥΡΟ).

 

1ΤΡ1Τ11ΤΡ2Τδ