Υπηρεσίες

– Άδειες Εγκατάστασης
– Άδειες Λειτουργίας

– Βιομηχανικός ή Κτιριακός Αυτοματισμός, SCADA, P.I.D.
– Πίνακες M.C.C., Όργανα Πεδίου
– Εκσυγχρονισμός, επέκταση υφιστάμενων συστημάτων.
– Συλλογή δεδομένων, αναφορές, καταγραφές διαδικασίας.

– Βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
– Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση.

– Αυτόνομα.
– Με ταρίφα.
– Net metering.

– Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
– Σχέδια ΔΕΗ.

– Έλεγχος πρόσβασης.
– Κυκλώματα παρακολούθησης και καταγραφής CCTV
– Συναγερμοί κτιρίων.
– Ασφάλεια ατόμων.

– Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή.
-Ανακαινίσεις, διακόσμηση.
– Στεγανοποιήσεις, μονώσεις.
– Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

– ISO 9001
– ISO 14001
– ISO 22000