Δικτυακό καταγραφικό NVR
N8209
VStarcam
9 καναλιών IP

54.00 49.00

  • Δικτυακό Καταγραφικό NVR 9 καναλιών  HD
  • H264
  • Έξοδος HDMI & VGA
  • 2 USB θύρες.