ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ

Δείτε επιλεγμένα έργα μας

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Εκκοκκιστήρια ΒΙΕΚΑΜ

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΕΒΙΚΟΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ κ.α.

Ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές (αυτοματισμοί) σε εργοστάσια κονσέρβας

Μακεδονικά εκκοκκιστήρια

Τρίκαλα Ημαθίας

Εκκοκκιστήρια ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

Κυψέλη Ημαθίας

Εργοστάσιο ΖΑΝΑΕ (Μέση τάση)

Ζερβοχώρι Ημαθίας

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών

Πλατύ Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 6,5 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Πλατύ Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 2 Χ 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη και Δώμα Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Άραχος Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 8,0 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Άλεξάνδρεια Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,9 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Πλατύ Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,9 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Άδενδρο Θεσσαλονίκης

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Άλεξάνδρεια Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος

Άλεξάνδρεια Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Παρθένιο Θεσσαλονίκης

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος Κλίση πάνελ: 20 μοίρες

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp Θέση εγκατάστασης: Στέγη Προσανατολισμός: Νότιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα μας; Είμαστε καθημερινά δίπλα σας.