ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας σε ετοιμοπαράδοτα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, έργα πράσινης ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, έργα πιστοποίησης αλλά και οικοδομικά.

– Άδειες Εγκατάστασης
– Άδειες Λειτουργίας

– Βιομηχανικός ή Κτιριακός Αυτοματισμός, SCADA, P.I.D.
– Πίνακες M.C.C., Όργανα Πεδίου
– Εκσυγχρονισμός, επέκταση υφιστάμενων συστημάτων.
– Συλλογή δεδομένων, αναφορές, καταγραφές διαδικασίας. 

– Βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
– Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση.

– Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
– Σχέδια ΔΕΗ.

– Έλεγχος πρόσβασης.
– Κυκλώματα παρακολούθησης και καταγραφής CCTV
– Συναγερμοί κτιρίων.
– Ασφάλεια ατόμων.

– Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή.
-Ανακαινίσεις, διακόσμηση.
– Στεγανοποιήσεις, μονώσεις.
– Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα μας; Είμαστε καθημερινά δίπλα σας.