ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & ΔΕΔΔΗΕ

(Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

Στην Τεχνόλυση-HTS καλύπτoυμε όλο το φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Βασιζόμαστε στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, την μεγάλη βιομηχανική εμπειρία των Μηχανικών μας, στη γνώση των αναγκών των πελατών και στον άριστο εξοπλισμό μας, εγγυόμαστε άριστη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τομέα του ηλεκτρομηχανολογικού σας έργου.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

Σχέδια ΔΕΗ
Νέες Συνδέσεις
Επανασυνδέσεις

Μελέτες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Επιβλέψεις, Επισκευές
Εγκαταστάσεις
Έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Θερμογραφίες
Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα μας; Είμαστε καθημερινά δίπλα σας.