ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Technolysis-HTS βρίσκουμε λύσεις για δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Βιομηχανικών & Κτιριακών εγκαταστάσεων που προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία μέσα από μία μεγάλη ποικιλία δομών και λειτουργιών.

Μελετούμε τις απαιτήσεις σας και προτείνουμε λύσεις που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής με τυποποιημένα/βελτιστοποιημένα συστήματα που “δένουν” ενεργειακά το δίκτυο διαμορφώνοντας ένα κορυφαίο σύστημα διανομής ενέργειας. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια του καταλληλότερου υλικού, την μελέτη και πραγματοποίηση της εγκατάστασης στο χώρο λειτουργίας και φυσικά την έναρξη και έλεγχο καλής λειτουργίας.

Ολοκληρώνουμε με συμπληρωματικές υπηρεσίες που εκτείνονται σε λύσεις λογισμικού, τεχνικών οδηγών, ενοτήτων εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, που διευκολύνουν στην επιλογή των καλύτερων λύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα μας; Είμαστε καθημερινά δίπλα σας.