Φωτοβολταϊκά

6.5-Plati
Πλατύ Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 6,5 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
2x9.84-Plati
Πλατύ Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 2 Χ 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη και Δώμα
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
8.0-Arachos
Άραχος Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 8,0 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.9-Alexandreia
Άλεξάνδρεια Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,9 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.9-Plati
Πλατύ Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,9 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.84-Adendro
Άδενδρο Θεσσαλονίκης
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.84-Alexandreia-3gono
Άλεξάνδρεια Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
9.84-Alexandreia-4gono
Άλεξάνδρεια Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.84-Parthenio-Xalkidonas
Παρθένιο Θεσσαλονίκης
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος
Κλίση πάνελ: 20 μοίρες
9.84-sxoinas-d.-Alexandreia
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Φωτοβολταϊκός σταθμός 9,84 kWp
Θέση εγκατάστασης: Στέγη
Προσανατολισμός: Νότιος