Επιλογή Κάμερας για Μελισσοκομεία & Κυνηγούς

Κάμερες για Μελισσοκομεία & Κυνηγούς Οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για: Την φύλαξη μελισσοκομείων, αποθηκών και αγρών και γενικά όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Για τον εντοπισμό θηραμάτων και διαδρομών που ακολουθούν τα διάφορα θηράματα, εξ ου και το “Hunting Camera” & “Trail camera” -“Scout Camera”. Παρακολούθηση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση άγριων ζώων στο φυσικό τους […]

gps_tracker GPS tracker GPS102B Coban

Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού – GPS Tracker της Coban

Έλεγχος Γνησιότητας των GPS Tracker της Coban Προκειμένου να διαπιστώσετε εάν ένα GPS Tracker είναι της εταιρείας Coban, επισκεφθείτε την σελίδα   http://www.gpstrackerxy.com/default.aspx   και στο πεδίο search “Please input IMEI to verify” γράψτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής (IMEI). Εάν είναι της Coban θα σας δώσει την ημερομηνία παραγωγής ή θα σας αναφέρει ότι […]

Βαθμίδες Ασφαλείας

Βαθμίδες Ασφάλειας Συναγερμών (Security Grades) Εισαγωγή Η μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων συναγερμού (Security Alarm Systems) πρέπει να εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 50131. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βασίζεται στην ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου (risk analysis) και ότι το σύστημα πρέπει να ανιχνεύει τους εισβολείς πριν αυτοί φθάσουν στον στόχο τους. Η μελέτη πρέπει […]

Γιατί Ασύρματο Συναγερμό;

Wireless Alarm – Η εγκατάσταση ενός ασύρματου συναγερμού γίνεται γρήγορα και σχετικά εύκολα χωρίς αναστάτωση αφού δεν χρειάζονται καλώδια, κανάλια και παρεμβάσεις στο σπίτι ή στο κατάστημα για να συνδεθούν τα περιφερειακά εξαρτήματα (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, σειρήνες κ.λ.π.) με την κεντρική μονάδα συναγερμού. Η επικοινωνία αυτών με την κεντρική μονάδα γίνεται ασύρματα. Με αυτόν […]